CPA Benard Kichakuri
MBA, CPA(K), CISA

+

Dennis Kimutai Korir
MBAI, CPA(K), CPA(Australia) ASA

+